علم بهتر است یاثروث؟؟؟

ساخت وبلاگ

امکانات وب

نوشته شما!ابزار وبلاگ

نوشته شما!ابزار وبلاگ

کد پیغام خوش آمدگویی دریافت کد خداحافظی
ابزار وبلاگ


کد کج شدن تصاوير

دريافت همين آهنگ

مــعــلـم پــسـرک را صــدا زد تــا انــشــایــش را بـا مـوضـوع #عــلــم بــهــتـر اســت یــا #ثــروت را بــخـوانــد . #پـسـرک بــا صــدای لـرزان گـفـت نـنـوشـتـه ام ! #مــعــلـم بــا خــط کــش چـوبـی پــســرک را #تــنـبـیـه کــرد و او را پــایـیـن کـلــاس پــا در هــوا نـگـه داشــت . پـسـرک در حـالـیـکـه دسـتـهـای #قـرمـز و بـاد کـرده اش را بـه هـم مـی مـالـیـد زیـــر لــب گــفــت : آری #ثـــروت بــهــتــر اســت چـون اگـر داشـتـم دفـتـری مـیـخـریـدم و انـشایـم را مـی نـوشـتـم . . .

 

 

...
نویسنده : mohsen vaziri بازدید : 112 تاريخ : دوشنبه 2 تير 1393 ساعت: 17:56